قابلیت رسانه و رسا بودن تبلیغات قیمت ارزان نسبت به تاثیرگذاری بالا ماندگاری و کاربردی بودن آن محدود نبودن نسبت به کسب و کار
تقویم رومیزی اختصاصی

13 برگ با چاپ اختصاصی در ابعاد 22x10 cm

ثبت سفارش آنلاین


حداقل سفارش 1000 عدد


هدایای تبلیغاتی هدیه ویژه سفارش